Ποίηση

Τω Αγνώστω Μισθοφόρω

ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΡΧΟΜΑΝΙΑ- ΤΥΠΟΛΑΓΝΕΙΑ-ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ
Μνημείο Απόντων Ανίερης Συμμαχίας Πεσόντων υπέρ Συμφερόντων Κλεπτόντων εναντίον Αποκαλυπτόντων